Chodník a cyklostezka

Vážení občané, jsou dokončovány poslední práce na cyklostezce. Stavebně bude hotová v polovině května a bude následovat kolaudační řízení. Předpokládá se, že celá stavba bude zkolaudována do konce května.

I když se to nezdá, cyklostezka je stále stavbou a na stavbu je vstup zakázán.

Na celé trase bude osazováno dopravní značení, které bude do kolaudace zakryté.

Cyklostezka je asfaltová, tam , kde zámková dlažba, už je to chodník.Označení bude značkou "CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA". Tj. trasa je vedena PO CHODNÍKU, KDE SE SMÍ POHYBOVAT JEN PĚŠÍ. 

  Obecně platí, že cyklista na chodník nesmí.

Prosíme všechny, kteří se na trase cyklostezky pohybují, resp. budou pohybovat, aby se chovali ohleduplně, ctili nejen pravidla silničního provozu, ale obecně pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Aby cyklostezka  zlepšila dopravní obslužnost obyvatel naší obce, zvýšila bezpečnost silničního provozu, přinášela radost z pohybu, trávení volného času, zároveň aby neobtěžovala a neznepříjemňovala život těm, kteří ji aktivně nevyužívají.