Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 16.5.2020 od 9,45-10,15  hod bude sběr nebezpečného  odpadu

u bývalého obecního úřadu- č.p.32

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!

Co bude předmětem sběru: vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry, použité olejové a palivové filtry, použité fritovací oleje v těsnících obalech, barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, neupotřebená léčiva, fotochemikálie ,elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie, pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!!!

 

ZÁROVEŇ BUDE od 8 hodin PŘISTAVEN KONTEJNER NA OBJEMNÝ DOMOVNÍ ODPAD

 

 

AttachmentSize
PDF icon sber_nebezpecneho_odpadu_16.5.pdf369.86 KB