Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 
31.01.2020 to 14.02.2020
Vydavatel: 
Obec Břežany II