Rozsvícení vánočního stromečku

V neděli 1.12.2019 od 16 se konalo již druhé rozsvícení vánočního stromečku. Původní stromek uschnul, proto byl nahrazen novým, který snad poroste. Počasí tentokrát vydrželo a nepršelo.

Děti z mateřské školky vyrobily spoustu krásných předmětů s vánoční tématikou, které se prodávaly na Jarmarku . Výtěžek byl předán paní ředitelce a přispěl do rozpočtu MŠ.

Na úvod výborně zahrál žák základní školy D.Levička na saxofon a přispěl tak k vánoční atmosféře.

 Vystoupení dětí z mateřské školky  nadchlo přítomné, za což patří velký dík všem.

A všichni z napětím očekávali příchod Mikuláše a čerta. Protože u stromečku byly jen samé hodné děti, žádné neskončilo v pytli u čerta a všichni dostali od Mikuláše malý dárek.

U sklenky svařáku a čaje jsme si všichni popřáli do nového roku a budeme se tešit na rozsvícení stromečku v roce 2020.