Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II-Rostoklaty

Projekt "Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II - Rostoklaty" je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k vybudování cyklostezky počínající v obci Břežany II a končící v blízkosti vlakové zastávky Rostoklaty a svede tak cyklisty z komunikace s vysokou intenzitou automobilové dopravy, bude možné pro cyklisty a chodce se lépe a bezpečněji dostat k vlakové zastávce. Stezka pro cyklisty a pěší bude o celkové délce 859 m, s asfaltovým povrchem a veřejným osvětlením.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit bezpečnost cyklo i automobilové dopravy svedením cyklistického provozu z pozemních komunikací. Oddělením cyklistické dopravy od ostatní se zvýší komfort cyklistů a především se výrazným způsobem zvýší jejich bezpečnost. Dalším cílem je podpora ekologických forem dopravy - cyklistická doprava je bezesporu jedním z nejekologičtějších druhů dopravy.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců; vytvoření kvalitních alternativ automobilové dopravy a tím zvýšení využívání udržitelných forem dopravy. Cyklostezka bude určena převážně pro snadnou a bezpečnou cyklodopravu k vlakové zastávce Rostoklaty pro přestup na vlak a cestě směřující do zaměstnání a do škol.  

AttachmentSize
PDF icon publicita.pdf436.55 KB