Rozmístění nádob na tříděný odpad v obci

Starý obecní úřad ( čp.32):

    -  papír, plast, sklo, nápojové kartony, drobné kovy ( hliníkové obaly), jedlé tuky a oleje,oděvy 

Obchod:    - papír,plast, sklo, nápojové kartony

První ulice ( u dětského hřiště):    - papír, plast, sklo,oděvy

U bytovek:       - papír, plast, sklo,kovy

Druhá ulice:     - papír, plast, sklo

Třetí ulice:       - papír, plast

Za zdí:              - papír, plast, sklo, nápojové kartony,kovy

Řadovky:          - papír, plast, sklo, nápojové kartony

U rybníka:        - papír, plast, sklo, kovy

U hřiště:           - papír, plast, sklo

U zastávky ( u čp.31) - náves: papír, plast, sklo

V budově  obecního úřadu ( v úřední hodiny)je umístěn E-box na baterie a drobná    

             elektrozařízení