Zahrady a lesy

Podle parcelního protokolu z roku 1841 a vložky z r. 1857 bylo zde zahrad 19 korců 501dílů čili 5 ha 60 arů. Jen u dvora od dělnického domku na sever čkat. 74,75 a 76 (nyní 36) byla zahrada 7 korců 29 dílů (2 km). Zahrady byly hlavně u stavení, za vsí na částech čparc. 459, 458, 457 a 456 u silnice břežanskotuklatské. Podle parcelního protokolu z r. 1913 je zahrad 2 ha 15 a. Ubylo 3 ha 45 a. Zahrad ubývalo od r. 1867, kdy začala se pěstovati řepa cukrovka. Stromy se kácely, hlína ze zahrad se vyvážela na komposty a zahraddy zanikaly. Nyní opět vysázeny za čp. 28 a 29 (Josef Kubelka ml.), 25 (Bohuslav Novák), 27 a 58 (Emil Hamták).

Podle zmíněného protokolu byly též vysázeny ovocnými stromy role čkat. 511, 904, 905 a 949 od čísel domovních 12, 35, 23 a 27 výměry 5 korců 618 dílů čili 1 ha 56 a.
Na čparc. 950 od čp. 27 na výměře 560 dílů (20 a) byla vinice s ovocnými stromy.
Listnatý nízký les byl na čparc. 101 od čp. 7 výměry 100 dílů čili 3,5 a.
Pastviny s lesními mýtinami byly na čparc. 686 u fary v Tuklatech 9 korců 19 dílů, 713 od čp. 18 v Tuklatech 51 dílů, 714 od čp. 10 v Tuklatech 114 dílů.
Úhrnem 9 korců 184 dílů (2 ha 65 a).
Vysoký jehličnatý les v „Suchých dolech“ na čparc. 919 od čp. 9 ..... 768 dílů a 939 od čp. 5 ..... 2 korce 711 dílů. Úhrnem 3 korce 679 dílů (1 ha 10 a).
Dne 23. března 1923 konána stromková slavnost a vysázeny třešně „Pod budínem“, akáty, topoly, jeřáby a jívy na návsi. Též 1 dub u rybníka. Akáty na návsi začaly se vysazovati za starosty Josefa Pecháčka, hojně jich dal vysázeti též starosta Václav Boháč.
Bývalo zde též zvykem, že hlína, šáma vyváženy na náves a dělány tam též komposty. Starostovi Josefu Šimkovi jsem poradil, aby obec vysázela tam lesní stromy. Vysázeny na „Malé straně“ podél potoka olše a topoly. Když byla nouze o dříví ve válce, olše i topoly prodány. Lidé si libovali, obec utržila dosti peněz.

Stromoví nevěnovala se občanstvem od roku 1867 péče, nyní poměry se poněkud lepší.