Termíny přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku

Termíny pro přezkoušení:

28.1.2017

25.3.2017

22.4.2017

27.5.2017

24.6.2017

26.8.2017

Vždy v sobotu od 10 hod v rybárně Břežany II.Zájemce se musí dopředu nahlásit na

tel. 739 357 673- A. Tokarz.