Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) vydává informaci- viz příloha