Odvolání výzvy ze dne 16.7.2015

Vodoprávní úřad MěÚ Č.Brod odvolává od 25.8.2015 platnost výzvy k omezení čerpání vody ze dne 16.7.2015