Období déletrvajícího sucha

Hejtman Středočeského kraje vyhlásil dnes, 23.7.2015, tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje

č.4/2010, čl.2, odst.2 ( v příloze).