OSLAVY OBCE - v r.2016 uplyne 700 let od založení obce

K výročí založení obce ZO vydá kalendář na rok 2016. Žádáme občany o poskytnutí (zapůjčení, kopii) starých - dobových fotografií i k pořízení nových současných.

Nejhezčí fotografie, které budou vybrány do kalendáře, budou symbolicky odměněny.

            ZO vyzývá obyvatele obce, aby dali podnět, jak  důstojně uspořádat oslavy obce

              - emailem, dopisem,  nebo na obecním úřadě.