Požáry a krupobití

Kroupy padaly v roce 1880,1881,1883, 1907 a ještě jednou za mne brzy na jaře. Krupobití bylo ještě i jindy, ale již nepatrnější a na menší výměře. Za mého působení zde napadaly kroupy v celém katastru. V roce 1882 zrostlo obilí mimo žito.

     V neděli 16. června 1889 byla zde povodeň (veliká). V obci příliš nepršelo, ale u Hradešína, Přišimas a Limuz byla veliká průtrž mračen. Voda valila se jako veletok do obce po polích „V ohrádkách“. Zaplavila obec podle potoka, tekla přes most, takže z „Malé strany“ nemohlo se jíti do obce na pravém břehu. Silnice k Tuklatům ještě nebyla. Též zaplavila zahrady u čp. 21, 22 a 23, vnikla do stodol tam, do chléva u čp. 21 ještě starého, odkudž se musil vyváděti dobytek hovězí. Do stavení na „Malé straně“ čp. 45, 20 a 18, kdež nadělala dosti škody. Na lukách „Pod budínem“ bylo seno v kupách, voda je odnesla. Nebylo pamětníka takové povodně. V Českém Brodě při záchranných pracích utopil se důtojnický zeměbranecký zástupce.
     Povodeň byla by bývala ještě větší, kdyby nánosem nebyl se ucpal částečně kanál pod drahou a část vody neodtékala podle dráhy k Českému Brodu.