Informace od Krajské veterilární správy pro občany Břežan II