Tuky do kanalizace nepatří !

Tuky do kanalizace nepatří !

Vážné problémy v kanalizačním systému mohou způsobovat potravinářské tuky a oleje, které lidé často z neznalosti doma vylévají do dřezů či toaletních mís. Právě o vánočních a novoročních svátcích zaznamenávají vodohospodáři vyšší výskyt těchto tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod. Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel, čímž je vyřazují z provozu. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod.

V obci došlo v průběhu vánočních svátků k havárii přečerpávací stanice z důvodů zanesení tuky a následná likvidace servisní firmou vyšla obec na 13.000,- Kč.

Jak tedy správě nakládat s těmito odpady?

V případě domácností je správným řešením shromažďování tohoto odpadu v nádobách a následné bezplatné odevzdání ve sběrném dvoře.

Občané také mohou potravinářské tuky v uzavřených plastových nádobách odvádět na obecní úřad, který je následně nechá ekologicky zlikvidovat.