Informace pro vlastníky nemovitostí v katastrálním území Břežany II- netýká se vlastníků pozemků