Výběr poplatků za popelnice a psa na rok 2015 bude zahájen 19.1.2015 a ukončen 31.3.2015

  Popelnice - 1 osoba = 500,- Kč
   Samostatně žijící občané nad 70 let- sleva 100 Kč
 

Poplatek za psa:
a) za prvního psa  400,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  400,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu  200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu   200,- Kč. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
(2) Nárok na úlevu na poplatku má:
a) RD se zahradou                   ve výši                                200,- Kč
b) Bytový dům se zahradou      ve výši                                200,- Kč.