Odečet elektřiny 2013

Od 25. 11. 2013 se uskuteční v obci odečet ellektřiny. Občané, kteří nebudou přítomni, nechť vylepí stav lektroměru na poštovní schránku nebo zanechají lístek u souseda.