Požáry v obci

Za dobu od roku 1888 až do roku 1914 zde hořelo dosti často. Čp. 46 za Josefa Šátrala dvakrát asi v době jednoho roku. Po druhém požáru vystavěno poloupatro (půlštoček). Stodola (v ní chytlo) u čp. 28 za Josefa Drože, od ní domovní stavení čp. 28 a pak obytné stavení a chlévy čp. 29 a chlévy u čp. 30. Václav Slabý vystavěl u čp. 29 nové chlévy ze základu z dvojím stavením. Josefu Drožovi požár tuze uškodil. Stodola u čp. 5, od ní stodoly u čp. 6 a 55. Maj. čp. 5 byl Václav Slabý. Za Václava Miškovského (zde nebydlel) nejspíše od popela chlévy a obytné stavení čp. 11, od něho hospoda čp. 12, od toho čp. 13 a pak chlévy u hospody čp. 14. Později též stodola u hostince čp. 14 za Aloise Pasovského. Stodola u čp. 11 za Frant. Picka. Na dvoře stála kůlna pod došky na sloupech velmi sešlá. Po požáru byla vypuštěna z pojištění a pak rozbourána. Obytné stavení a chlévy čp. 17 za Jaroslava Čejky. Za Josefa Hamtáka stodoly u čp. 27 a 58 a od toho stodola u čp. 26 G. Holečka, kde měl skládku Jan Prokůpek maj. čp. 25. Obytné stavení čp. 4, stodola u čp. 3, čp. 72 za Bašusa asi v 11 hodin v noci. Čp. 37, 21 a 56 a stodola u čp. 56. Poslední ne najednou. Majitelem byl Em. Oberland. Čp.37 dne 19. dubna 1901. Stohy : žito Frant. Picka na poli, jetel Frant. Břečky vyvezený na obecní pole z domova u tuklatské cesty, stoh slámy Václava Chrousta na zahradě u čp. 23, jetel nájemce hospodářství čp. 30 Aloise Síbra za čp. 30.

     Za války od r. 1914 až podnes : stodoly u čp. 31 (udeřil blesk ve žních, zrovna se tam skládalo obilí), domek čp. 41, polovina hospodářství čp. 27, stodoly u čp. 23 (nejspíše neopatrností čeledínů - majitel nebyl na skládku pojištěn).
     Za války a po válce již tak často nehořelo. Byl nedostatek stavebního dříví a příliš draho se stavělo.
     V roce 1892 byla koupena stříkačka a v roce 1893 zřízen sbor dobrovolných hasičů.