Honební společenstvo vysazuje zeleň

Členové Honebního společenstva Břežany II vysazují zeleň, péčují o přírodu a zvelebení okolí  obce Břežan II .Díky fin. přispění obce bylo vysazeno 115 ks borovic, které jsou již ošetřeny ochraným nátěrem .
Pro příští  rok je již plánována další výsadba. Fotografie ze sázení naleznete ve Fotogalerii.