Staňte se spolutvůrci nové strategie regionu Pošembeří!

ISÚ - je zkratka pro integrovanou strategii území regionu, na které tým kanceláře MAS Region Pošembeří intenzivně pracuje již od počátku roku. Pro období let 2014 - 2020 chceme shrnout potřeby občanů žijících v našem území z oblasti dopravy, školství, sociální péče i zdravotnictví, ochrany přírody, rozvoje podnikaní, kultury a samosprávy.

Ke zjištění potřeb v těchto oblastech jsme zrealizovali 37 ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ se zástupci všech obcí regionu Pošembeří a dosavadní výsledky jsme zveřejnili na našem webu.
Dalším vodítkem je DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Dotazník najdete k vyplnění online na www.posemberi.cz. Osobně jej lze vyplnit v naší kanceláři nebo v Informačním centru na adrese nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod (2. budova MÚ). Další možností je vhození dotazníku do naší schránky, kterou najdete v přízemí u vchodových dveří na totožné adrese.
Práce v PRACOVNÍCH TÉMATICKÝCH SKUPINÁCH je rozdělena na 4 oblasti a bude cílena na diskuze s odbornou veřejností. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN budou probíhat vždy od 17:30 – 19:00 hodin v naší kanceláři ve dnech: 
• 5.11.2013 - Obce jako společenství 
• 7.11.2013 - Sociální oblast a zdravotnictví 
• 12.11.2013 - Krajina a životní prostředí
• 14.11.2013 - Ekonomika na venkově

Uvítáme spolupráci nejen s odborníky, kteří se chtějí zapojit do tvorby nové strategie, ale všech aktivních lidí, kteří mají chuť smysluplně přiložit ruku k dílu. Kontakt pro vaše dotazy, náměty a další spolupráci: Mgr. Miloslav Oliva, ředitel MAS Region Pošembeří, email: oliva@posemberi.cz, mobil: 721 210 662.
Děkujeme všem účastníkům řízených rozhovorů, kteří věnovali svůj čas přípravě a vyplnění dotazníků.