Dětský den na hřišti

V neděli 9. června 2013 od 15,00 hod. jsme na fotbalovém hřišti slavili Den dětí. Kalendářně sice lehce opožděně, ale čekalí jsme, až na hřišti nebude žádný zápas a budeme tam moci strávit odpoledne. Obávali jsme se nepříznivého počasí, ale vše nakonec dobře dopadlo. Ačkoli se mraky honily celé odpoledne a část republiky spláchly bleskové povodně, první kapky začaly padat až ke konci  akce,  at ak jsme dětem mohly v klidu nahradit lanové aktivity v Chrástnici, které byly v květnu zrušeny právě kvůli dešti.

Program odpoledne se skládal především z her a soutěží všeho druhu: z lonška osvědčeného slalomu v popelnici, lovu rybiček a házení mokrou houbou po rodičích, k tomu se přidaly skoky v pytli, opičí dráha, hod mincí na cíl do vody a Ariadnina nit, kde děti musely poslepu absolvovat cestu podél natažené nitě mezi stromy. Největší oblibu sklidilo zatoukání hřebíků, jako kdyby nám vyrůstala generace samých domácích kutilů. Velmi jsme ocenili snahu sotva náctiletého Standy Navrátila a Vojty Pekárka, kteří dobrovolně a z vlastní iniciativy připravili pro nejmenší kopy na bránu s PET lahvemi naplněnými vodou.

Soutěžního odpoledne se zúčastnilo rekordních 80 dětí. V porovnáíní s loňským rokem se jendá o báječný 100% nárůst, což se odrazilo na živější atmosféře celého odpoledne. Každá z deseti soutěží byla odměněna sladkostí nebo jinou drobnou pozorností a po absolvování všech disciplín obdrželi v tombole všichni startující věcnou cenu.

Soutěže byly také doplněny zábavním programem - děti si mohly zaskákat a zadovádět na velké trampolíně nebo na nafukovacím skákacím hradu. A kdo chtěl, mohl si jako tradičně opéct telecí buřtík.

Poděkování: Sportovcům za zapůjčení hřiště a kabin, obecnímu úřadu za finanční příspěvek,  všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, co pomáhali se zajištěním soutěží a jako tradičně firmám Berry servis s. r. o. a ALBI Česká republika za sponzorské dary. Děkujeme také všem přítomným za dobrovolné vstupné.

Fotky jako obvykle naleznete ve Fotogaletii / Dětský den 2013