NEDĚLNÍ AKCE V CHRÁSTNICI PRO DĚTI ZRUŠENA

Pro nepřízeň počasí a množství bahna v Chrástnici se herní odpoledne pro děti ruší. Omlouváme se ryché zrušení. O další akci pro děti budeme včas informovat na webu a na obecních nástěnkách.