Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Dne 6. 4. 2013 bude od 8.40 do 9.00 proveden sběr nebezpečného odpadu.

Je možné přivézt k odběru: vyjeté oleje, barvy a laky, nádoby od sprejů, neupotřebená léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení jako např. televize, monitory, ledničky, mrazničky, drobné elektro, baterie. Též je možné odevzdat pneu do velikosti Avie -BEZ DISKŮ.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven dne 6. 4. 2013 od 8.30 do 9.30. Do tohoto kontejneru je možné vhodit: staré oblečení, koberce, linoleum a starý nábytek.