Změna úředních hodin na Úřadu práce v Českém Brodě

S účinností od 1.2.2013 je jednotná úřední doba na všech pracovištích Úřadu práce České republiky stanovena takto:

Pondělí  8:00 – 12:00  13:00 - 17:00
Úterý   8:00 – 11:00
Středa  8:00 – 12:00  13:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 – 11:00
Pátek   8:00 – 11:00 - pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty