Čísla popisná

Čís. 1. Hladík František, Hladík Josef, Junek, Klabzuba, Šimek Josef, Boháč Josef jen s polem za stodolou. Ostatní pozemky ponechala si vdova po Jos. Šimkovi Marie.
Čís. 2. Till (Tyl) Josef, Klindera František, Růžička Josef, Kronos Josef, Hykš František, účetní v mochovském cukrovaru, rozparceloval a zbytek Růžička František, vdova Anna prodala Josefu Škodovi.
Čís. 3. Plocek František, Záruba František, Procházka Augustin, rozparceloval v r. 1913, zbytek Loužil Josef.
Čís. 4. Harant Jan, ? , Najman a pak syn, rozparceloval, zbytek Balšánek František, Lonský Josef, Mendl Antonín, Novák Václav a nyní syn Bohuslav.
Čís. 5. Svatoň Václav, po něm syn, zemřel, zdědila vdova, po ní zdědil její bratr Zeman Václav, dal dceři, zbytek Slabý Václav, dal dceři Emilii provdané za Jiránka, prodali Hrabovi Janu, kupci čp. 50, ten prodal Smolíkovi Václavu z Vykáně, stavení koupil Boháč Václav, pozemky si ponechal a rozprodal teprve v roce 1922.
Čís. 6. Pecháček Jan, syn František.
Čís. 7. Dvůr Alois kníže Lichenstein a v rodě až podnes. Nyní Jan. Po zrušení roboty propachtováno jednotlivcům (asi 9) pak asi roku 1868 najal Mendl Antonín, žid, po něm vdova Marie, pak Straka František, po něm syn Václav. V roce 1921, 1922 a 1923 dostali do podnájmu břežanští malozemědělci a bezzemci. Zadní mrchovinu čkat. 87 výměry 8 ha 83 a 84 m2 , Háj výměry 8 ha 87 a 47 m2, roztoklatští u zastávky asi 2/3 čkat. 142 výměry celé pole 7 ha 85 a 91 m2, novoveští část čkat. 100 špičkou od švestek až k novoveským hranicím. Část čkat. 103 u břežanskoroztoklatské silnice prodána Státním pozemkovým úřadem na stavby a v roce 1923 vystavěno tam sedm nových domků.
Čís. 8. Srnec Matěj, Wiesner Josef, žid, Prkno Antonín.
Čís. 9. Jandus Jan, syn Josef, ? , z Čes. Brodu rozparceloval, zbytek Wiesner Josef, žid, po něm Richter Antonín.
Čís. 10. Pecháček Josef, rozparceloval, zbytek po něm vdova Marie prodala Janu Kačerovi (stavení a pole za stodolou). Před Pecháčkem měl Brych.
Čís. 11. Šmíd Josef, zeť Baštecký Josef, Miškovský Václav z Chrášťan, Picek František, rozparceloval. Zbytek koupil Černý Jan, sedlář, po něm syn Antonín, sedlář též. Část stavební prostory se stodolou koupil Svoboda Josef a vystavěl domek čp. 81.
Čís. 12. Plocek Josef, Pecháček Josef, synovec Pecháček Jan, Strnad Tomáš, Moravec Jan, Zeman Jan, Ložek Václav, vdova Božena, provdala se za Ledvinu Vojtěcha, opět ovdověla.
Čís. 13. Broza Václav (v něm. parcelním protokole z r. 1841) má býti Brázda, Růžička František, Michálek Václav, zeť, vdova Marie.
Čís. 14. Švarc Jan, Bureš Karel, Kvapil Jan, Jandus Josef, syn František, Pokrupa, Mendl Antonín, Pasovský Alois, syn Bedřich.
Čís. 15. Nekolný Václav, syn Tomáš, dcera Brázdová Anna, matka a vdova po Tomáši, Nekolná Barbora, vnuk Zelenka Stanislav.
Čís. 16. Bureš Karel, vdova Marie, vnuk Jarkovský Karel, Novák Václav, syn František. Otec Václav dal synům Františkovi a Bohuslavovi pozemky jež, přiděleny k čp. 25 a 31, mimo pozemek za stodolami.
Čís. 17. Srp Josef, Klindera Josef, zeť Červený Václav, syn Jana, občanská záložna v Čes. Brodě, Břečka František, Čejka Jaroslav, vdova Kateřina.
Čís. 18. Škorpil Tomáš, syn Jan, syn Bohumil, zemřel 9.7.1920, vdova Věnceslava, v roce 1922 s manželem Bohumilem Drahotou.
Čís. 19. Růžička Václav, syn Jan, Boháč Václav.
Čís. 20. Zalabák Jan, zeť Hloušek, syn Tomáš.
Čís. 21. Najman Václav, syn František, Strnad Tomáš.
Čís. 22. Strnad Matěj, syn Tomáš, syn Bohumil. zemřel 16. září 1911, vdova Marie, později provdaná za Václava Boháče.
Čís. 23. Hraba Jan, Junek ... , Chroust Václav, syn Přemysl.
Čís. 24. Červený Jan, syn Josef, vdova Marie, Sokol ... z Prahy, rozparceloval, zbytek Chroust Václav, syn Přemysl.
Čís. 25. Skala ... Prokůpek Josef, syn Jan, Novák Bohuslav.
Čís. 26. Židlický Josef, Jandus Josef,, syn Holeček Gothard z Čes. Brodu, dědicové od nich Boháč Václav od něho jen s některými pozemky Hamták Josef s manželkou Augustou, dcerou Gotharda Holečka, pak vdova Augusta a polovinu Emil Hamták, syn Josefa a Anny rozené Hrabové.
Čís. 27. Pávek Matěj, syn Jan, vdova, Funda ... Švarc František, syn František, vdova Anna, pak s manželem Josefem Hamtákem, syn Emil Hamták.
Čís. 28. Hubáček Jiří, syn Drož Josef, za něho rozparcelováno (parcelář Jan Vacek z Čes. Brodu), zbytek Drož Josef, Slabý Antonín, Kubelka Jos. ml.
Čís. 29. Slabý Josef, syn Václav, syn Antonín, Kubelka Jos. ml.
Čís. 30. Nebeský František, Říha Josef, nedospělé děti, Strnad František. Mudr. Rouček Ferd. městský lékař v Praze, syn Judr. Rouček Rudolf, po převratě ministerstvo zemědělství v Praze.
Čís. 31. Čečelský Jan, Horák Josef, Bartošovský ... Novák Václav, syn František.
Čís. 32. Petržílek Jan, Svatoň ... , Toman Matěj, zeť Brázda Josef.
Čís. 33. Chroust Václav, syn ... Nykl Jan, Novák Jos., kupec a žid čp. 50, Prkno Josef, vdova, Novák Josef, jiný než dřívější.
Čís. 34. Čmelíček Jan, Prkno ... , Plocej Frant., zeť Palouš ... , syn Antonín, zemřel a matka provdala se za Kvapila ze Žher, Havel Frant., otec ... , syn Antonín Havel, vdova Marie.
Čís. 35. Obecní kovárna.
Čís. 36. Procházka Jiří, Petržílek .......... , Svoboda Josef, Strnad František, zeť a učitel zdejší Soukup Antonín, Nekolný Václav, Prokůpek Jan a Procházka Augustin společně, Kolátor Václav vystavěl nové stavení, Michal Josef..
Čís. 37. Obecní pozemek (pastouška) vyhořel v roce 1901. Rozbourán a přistavěna III. třída a zřízena školní zahrada na zbytku.
Čís. 38. Svoboda Josef, Záruba František, Jan Vacek z Českého Brodu jemu rozparceloval, Strnad František, Soukup Antonín, Punta Václav, Cerha Josef.
Čís. 39. Till (Tyl) Ondřej, ? , Chroust Václav, Černý Josef, Pospíšil Jan, vystavěl nový, Prkuv František.
Čís. 40. Stupecký Václav, Plocek Jan, syn Josef, vdova Anna, za ní sešlý až na spadnutí, Marie Burešová koupila, zřídila zahradu a přidělila k čp. 16.
Čís. 41. Stehlík Matěj, Čečelský Josef, Farský .......... , Punčochář ........... , Studnička František.
Čís. 42, Růžička Jan , ? , Šajfner ......... , Masopust František.
Čís. 43. Novák Jakub, ? , Svoboda Josef, Hereš Josef, vyhořelo, Tuček Bohumil (za starých dob říkalo se Betlém).
Čís. 44. Ratonský Matěj, Balšánek Jakub, syn František, Lonský Josef z Českého Brodu, rozparceloval na č. 44 a 72, Hladík Vojtěch č. 44.
Čís. 45. Škoda Josef, syn Josef, Navrátil František, Kadeřávek ......... , Šátral Josef (dvakrát v krátké době vyhořelo, po druhém požáru přistavěno poloupatro (půlštoček).
Čís. 46. Svoboda Václav, Vedral .......... , Bureš Karel, vyhořelo za Marie Burešové a při novostavbě sloučeno s čp. 16.
Čís. 47. Černohorský Jan, Mužík ........... , Fišr ........... , zeť Charvát František, Novák Václav vystavěl nový, syn František.
Čís. 48. Vomáčka Jan, Škoda Karel, vdova Barbora, na muže nebylo psáno, syn František.
Čís. 49. Neuberg Vít, Svoboda Josef, ? , Prkno Antonín, Šíl Václav.
Čís. 50. Till (Tyl) Josef, syn František, Novák Josef, žid a kupec, vystavěl ze základu, Hraba Jan.
Čís. 51. Zícha Václav, syn Jan, vdova Kateřina, Hladík Alois.
Čís. 52. Svoboda Josef, Záruba František, Strnad Frant., Soukup Antonín, Punta Frant., Havel Antonín, Čečák Josef.
Čís. 53. Šimek Frant., syn Josef, Chroust Václav, syn Přemysl.
Čís. 54. Drož Frant., zeť Pávek František, Mazač Martin, Purkrábek Jan z Čes. Brodu, Chroust Václav, syn Přemysl.
Čís. 55. Pecháček ....... , dal dceři Anně, přiženil se tam Jan Červený, syn Jana Červeného z čp. 24, syn Jan, učitel ve Pcherách, Jarkovský Josef, prodal pozemky Dr. Ferd. Roučkovi č. 30, stavení se zahradou Alois Síbr nájemce čp. 30. Straka Frant., syn Václav.
Čís. 56. Socha Jan, Drož Frant., syn Jan, Oberland ....... ze Štolmíře, syn Emanuel, švakr Josef Lonský z Čes. Brodu, Boháč Václav.
Čís. 57. Palouš Josef, Wiesner Matěj, žid a kupec, nějaký příbuzný učil tam děti německy kolem roku 1860, Klindera Josef, zřídil hostinec, Drož Jan, Klíma Frant., Skořepa Gothard, Novotný Josef.
Čís. 58. Švarc Frant., syn František, vdova Anna, později provdána za Josefa Hamtáka, syn Hamták Emil.
Čís. 59. Srp Josef, Prokůpek Josef, Šmíd Václav, syn Václav.
Čís. 60. Vystavěl Růžička Václav po roce 1860, syn Václav, Hladík Josef, Kadeřávek Alois, obecní strážník, vdova Karolina.
Čís. 61. Prkno František, syn Jan, Novák Emanuel, žid a obchodník obilím v Čes. Brodě, syn bývalého majitele čp. 50 zde, Svatoň Josef.
Čís. 62. Šíl, syn František, zeť Klikoš František. Vystavěno na zahrádce od čp. 33.
Čís. 63. Škola.
Čís. 64. Petržílek Josef, Cetlová Veronika, Procházka ....... Zemřela mu manželka a z lásky k ní se zastřelil. Oba pohřeb společný a pochováni na hřbitově v Rostoklatech. Kačer Jan, Vonášek Josef.
Čís. 65. Škorpil Tomáš, zeť Toman Frant., vdova Barbora, Charvát František.
Čís. 66. Plocek Frant., Miškovský Václav (též čp. 11), Punta Josef, syn Václav, Lacina František.
Čís. 67. Brázda Václav, syn Josef.
Čís. 68. Růžička Václav, syn Alois.
ČÍS. 69. Rezek Jan, mívalo č. 42 1/2, později při sčítání lidu 69, protože poloviny nesměly býti při různých majitelích, Šmíd Václav, jiný než v čp. 59, syn Josef, Lacina Frant., Hrabánek Vojtěch, vdova Barbora.
Čís. 70. Patřívalo k čp. 14 a nemělo zvláštního čísla. Bureš Karel, Kvapil Jan, Jandus Josef, syn František, Pokrupa ....... , Mendl Antonín. Odděleno dd čp. 14 a dáno čp. 70. Jaroš Jan, krejčí, Souček Josef, kupec, Sylaba František, pekař a kupec.
Čís. 71. Bývalá sušírna od čp. 5. Od Slabého Václava koupil Pokorný František a zřídil obytné stavení. Za něho dáno čp. 71. Holub František, vdova Anna, provdána pak za Kadeřábka Františka.
Čís.72. Rozdělené čp. 44. Za Balšánka Františka zřízena kovárna. Kováři Junek Antonín, Rosenfeld a Třešňák Václav. Poslední koupil od Josefa Lonského a prodal Josefu Nekvasilovi, říd. učiteli v. v. Kovárna zrušena. Syn Josef Bašus ....... Šmíd Cyril.
Čís. 73. Chroust Václav vystavěl (též čp. 23 a j. měl), vdova Marie, Hladík František. Na místě bývala pazderna na sušení lnu, později přezdívka „pivovar“.
Čís. 74. Odděleno od čp. 13. Vystavěl Růžička František, od něho koupil Formánek Jan.
Čís. 75. Odděleno od čp. 28. Napřed bývala sýpka a za ní chlévy. Diviš ....... z Černík zřídil obytné stavení, Havel Antonín (též čp. 34), Šťastný Antonín, Kubelka Josef st., nájemce hospodářství čp. 30.
Čís. 76. Pokorný František vystavěl.
Čís. 77. Nekolný Václav vystavěl, Strnad Bohumil, vdova Marie, provdána pak za Václava Boháče.
Čís. 78. Frič Bohumil, učitel, vystavěl, protože neměl kde bydleti, Soukal Václav, šafář na Horkách u Dol. Cetna, Kadlas Jan, Dvořák Václav.
Čís. 79. Doskočil František, Mašínová ........, Tichota ......... , Hrdlička Rudolf.
Čís. 80. Z části stodoly u čp. 14 Pasovský Alois zřídil kovárnu a pronajal ........ Noskovi, koupil kovář Smejkal Jindřich, Novotný Josef.
Čís. 81. Nově vystavěno na části od čp. 141. Svoboda Josef.
Čís. 82. Nekolný Josef vystavěl.
Čís. 83. Nekolný Václav vystavěl, Čejka Jaroslav, Vančura Václav.
Čís. 84. Procházka Augustin, Novotný František.
Čís. 85. Nekolný Václav, Pazderka Jan.
Čís. 86. Pýcha František.
Čís. 87. Domek pro hlídače u drtiče „ V chrástnici“ okresního výboru v Českém Brodě.
Čís. 88. Dělnický domek u čp. 55. Vystavěl Straka Václav.
Čís. 89. Doskočil František.
Čís. 90. Navrátilová Marie.