Finanční dar

V pátek 26.6.2009 ve večerních hodinách postihla velká voda obce Jesenicka. Záplavy si v kraji vyžádaly 3 lidské životy, z toho dva muži zahynuli v obci Vlčice.

Naše obec poukázala finanční dar ve výši 25 tis.Kč obci Vlčice na Jesenicku. Tento finanční dar dne 15.7.2009 předal starosta p. Tomáš Brázda a zastupitelka obce pí Květa Novotná, pozůstalým po utonulém veliteli hasičů p. Staňkovi. Velitel hasičů p. Staněk z Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vlčice, přišel o život při červnových záplavách letošního roku. Předání daru se zúčastnil kromě rodičů a bratra i starosta obce Vlčice p. Josef Fojtek.