Kronika obce 2007 - 2009

Kroniku obce Břežany II 2007 - 2009 zpracovala a zapsala paní Zdeňka Borovská - viz přiložené soubory