Vodné pro rok 2011

Vodné pro rok 2011 stanovené Vodohospodářskou společností Kutná Hora bude účtováno částkou 39,31 Kč za 1 m3. Stočné pro rok 2011 bude zastupitelstvem stanoveno v lednu 2011.