Zápis do 1. ročníků ZŠ Pošembeří

  logo         Základní škola Pošembeří, náměstí Husovo 70,  282 01 Český Brod

                                             vyhlašuje

Zápis do 1. ročníků ZŠ Pošembeří
Termín: 1. 6. 2023 14:00 - 17:00
Místo: budova PPP - budova C na adrese Žižkova 507, Český Brod – naproti 1. stupni ZŠ Žitomířská. Vstup je samostatným vchodem v areálu nemocnice.
Zápis proběhne v 1. patře, pro bezbariérový vstup je možné využít výtah.
Určení: pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.
K zápisu doneste:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)!!!
Kdo se účastnil zápisu na ZŠ Žitomířská 885 nebo ZŠ Tyršova v Českém Brodě a podepsal souhlas o převedení spisu na ZŠ Pošembeří již nic dokládat nemusí.
KRITÉRIA pro přijetí:
Děti s trvalým bydlištěm ve v obcích, které budou mít do 29. 6. 2023 uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s DSO Český Brod – Doubravčice o zajištění povinné školní docházky.
Ostatní děti do naplnění kapacity školy.
O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

AttachmentSize
PDF icon vyhlaseni_zapisu_3976301205.pdf613.7 KB