Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do ZŠ pro školní rok 2020-2021 -ZŠ Tyršova

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín
Vážení rodiče,
v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.
Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.
Zápis je určen pro děti, které dovrší před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku).
1. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce si můžete stáhnout z našich webových stránek. Dokument vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte a zašlete jedním z následujících způsobů:  Doporučeně klasickou poštou na adresu ředitelství:
2. Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 282 01 Český Brod
 Na emailovou adresu: 2zscbrod@iol.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)  Do datové schránky školy: 6uj3e3n
3. Termín pro příjem žádosti je stanoven od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. (30. 4. 2020 musí být žádost doručena již ve škole, podejte tedy žádost tak, aby ji pošta do tohoto data doručila).
4. Do žádosti nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
5. Kritéria pro přijetí:
Přednostně budou přijaty:
1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
2. Děti, které mají již sourozence na naší škole
3. Ostatní děti
Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2020 do 31. května 2020. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Z důvodu rychlého průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti do 30. 4. 2020. Ostatní doporučení dodáte později.
Žádost o odklad povinné školní docházky si můžete stáhnout z našich webových stránek.
Dokument vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte, příp. doporučující posouzení poradenského zařízení a odborného lékaře a zašlete:
 Doporučeně klasickou poštou na adresu ředitelství:
2. Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 282 01 Český Brod
 Na emailovou adresu: 2zscbrod@iol.cz  Do datové schránky školy: 6uj3e3n
Věřím, že i v této komplikované a složité situaci zápis společně zvládneme.
S přáním všeho dobrého a nyní především pevného zdraví
Mgr. Martin Dušek

AttachmentSize
Microsoft Office document icon zapis-zadost_o_prijeti.doc927.5 KB