OZV č.2/2015- komunitní kompostování- ZRUŠENO, nahrazena OZV 1/2019 z 26.6.2019

V OZV 1/2019 je zrušovací usnesení OZV vyhlášky č.3/2015, ale dle sdělení MV se jedná o formální pochybení- u MV je zaregistrována OZV 3/2015 jako Pořární řád obce Břežany II