OZV č.1/2015-komunální odpad- nakládání s odpady-ZRUŠENO,nahrazena OZV 1/2019 z 26.6.2019